Déu ve a nosaltres

El temps d’advent és temps d’espera i arribada. Esperem la segona vinguda del Senyor al final dels temps i ens preparem per a l’arribada del Senyor el dia de Nadal.

Quan vingui, a tots aquells que esperem el seu segon adveniment, ens unirà a Ell perquè entrem i prenguem possessió del regne promès. Aquesta certesa que ens ve per la fe no és un mer desig, sinó que es fonamenta en l’Encarnació del Fill de Déu, en el primer adveniment. Aquest és el gran misteri que obre de bat a bat les portes del Cel i porta a compliment les promeses fetes per Déu al llarg de la història. Aquí rau el fonament de l’esperança que alimentem al nostre cor: la seva prompta vinguda.

No coneixem quan arribarà la seva vinguda definitiva, però sí coneixem quan ens va arribar a salvar. Per això el temps d’Advent és esperar la segona vinguda i preparar-nos per celebrar la primera vinguda. I la millor manera de viure aquest temps és participar del misteri inefable dels seus plans de salvació, és a dir, de la Santa Missa. Hi descobrim i revivim la seva vinguda en la carn i tota la seva obra redemptora, alhora que desitgem, esperem i demanem poder participar de la litúrgia celestial. L’Eucaristia ens introdueix a l’Amor de Déu i, per tant, ens introdueix al cel. És, a més, la garantia d’assolir-lo ja que és Ell mateix qui ve a nosaltres cada cop que se celebra i cada vegada que el rebem en la comunió eucarística.

Què important és viure l’advent amb grans desigs de millora personal i de conversió sincera per deixar que Déu vingui a nosaltres. La Verge Maria ens mostra el camí a seguir: Facis en mi segons la vostra Paraula. Pa i Paraula, Eucaristia i pregària. Veniu Senyor, Jesús!

Bon Nadal!

Mn. Xavier Argelich

Preguem pels vius i difunts

En instituir l’Eucaristia, Jesucrist ha volgut lliurar-nos el més valuós que podíem rebre, és a dir, el seu amor etern per cadascun de nosaltres. Quan se celebra la Santa Missa assistim a l’acte de suprem Amor de Déu pels homes, ja que renovem, de manera incruenta, el Sant Sacrifici de la Creu. El Fill de Déu fet home s’ofereix al Pare en rescat de tots els homes. Amb la seva mort a la Creu ens redimeix i ens allibera dels nostres pecats que ens impedeixen estimar Déu amb tot el nostre cor, amb tota la nostra ànima, amb tota la nostra ment.

Com va deixar escrit el Sant Cura d’Ars: La santa Missa té un valor infinit, alegra tota la cort celestial, alleuja les ànimes més abandonades del purgatori, porta sobre tots nosaltres tota mena de benediccions i sobretot dóna Glòria a Déu. L’Església ens anima a una participació activa a la Santa Missa. Una actitud desperta i positiva que fomenti els nostres desitjos d’adorar, desagreujar, demanar i agrair. Procurem preparar-nos bé, abans d’assistir a Missa, concretant per qui o que demanarem, per qui oferirem la Missa, quines feines, il·lusions i preocupacions oferirem al costat del pa i el vi. És a dir, procurem que cada Missa sigui diferent, perquè busquem cada cop que assistim a la Missa unir-nos al Sacrifici de Crist amb tot el que som i estimem.

La Santa Missa és la millor oració pels vius i els difunts. L’Església ens convida a pregar durant el mes de novembre sobretot pels difunts, oferint-ne sufragis. Podem oferir oracions, la feina, sacrificis i almoines per ells, però res millor que oferir la Santa Missa pel seu descans etern. Així ens ho recorda el Catecisme de l’Església Catòlica en el número 958: L’Església pelegrina (…) des dels primers temps del cristianisme va honrar amb gran pietat el record dels difunts i també va oferir sufragis per ells; doncs és una idea santa i pietosa pregar pels difunts perquè es vegin lliures dels seus pecats. Fer-ho així ens ajudarà a estimar més i a viure amb més pietat el Sant Sagrament de l’altar, viurem la comunió dels sants i ajudarem moltes ànimes a arribar al cel.

Mn. Xavier Argelich

El cas Galileu a les conferències de Montalegre

Crònica d’Ignacio Sols

Ignacio Sols, catedràtic honorífic de la facultat de matemàtiques de la Universitat Complutense de Madrid, va ser convidat a tractar del cas Galileu al saló d’actes de l’Església de Santa Maria de Montalegre, dins del cicle d’activitats culturals mensuals que hi té lloc, obert a tots els públics. Va ser en ocasió de la recent publicació a l’editorial Digital Reasons del seu llibre “El proceso a Galileo a través dels seus textos. De missatger del cel a nàufrag de les marees”, una interessant reconstrucció del cas a partir de cartes i documents originals que constitueixen la part principal del llibre.

A la part central de la seva conferència el professor Sols va recordar la història: El moviment de la Terra i quietud del sol, contraris al sistema astronòmic en ús en què Ptolemeu posa la Terra al centre del cel i el sol en moviment, va ser proposat per Nicolás Copérnico, canonge de la catedral catòlica de Frauenburg, amb un pròleg dedicat al Papa Paulo III, per haver rebut, a través del seu amic el bisbe Tiedeman Giese i el cardenal Schönberg, l’encàrrec d’establir les bases astronòmiques per a la reforma del calendari julià, tal com havia demanat el cinquè Concili de Laterà. Aquest sistema va ser acceptat primer al món catòlic, després al protestant, i amb aquesta base l’astrònom jesuïta Christopher Clavius el 1582 va dur a terme la reforma a l’actual calendari gregorià.

Aquesta situació d’harmonia es va trencar quan els professors laics que ensenyaven astronomia a la universitat van veure desprestigiats per l’opuscle “El missatger del Cel” on Galileu deia el que es veia al telescopi acabat de trobar: la lluna no és perfectament esfèrica, quelcom contrari a allò que ells ensenyaven per raons purament filosòfiques, en realitat d’un origen pagà i panteista que entenia els astres com a divinitats que havien de ser perfectes. L’estratègia de la lliga antigalileista serà enfrontar Galileu amb l’Església, per on el veuen més feble: per una manifestació menor al final del llibre en què es mostra copernicà, presentant-la com a contrària a passatges bíblics en què es parla del moviment del sol .

No aconsegueixen que l’Església condemni les obres de Galileu, però sí que aconsegueixen, el 1616, que prohibeixi l’obra de Copèrnic fins que siguin corregits certs passatges en què es parla del moviment de la terra de manera absoluta, havent-se de parlar com a hipòtesi, tal com es creia que ho havia fet el mateix Copèrnic, a causa d’un desgraciat pròleg imposat a la seva obra pel teòleg luterà Andreas Osiander. El cardenal Belarmino havia escrit que calia tractar del moviment terraqüi i quietud del sol com una hipòtesi per mantenir la fidelitat literal a la bíblia, mentre no es trobés una demostració científica del moviment de la terra i quietud del sol, i aquest va ser comissionat per donar a conèixer a Galileu el tenor de la prohibició.

El problema és que Galileu va creure haver trobat la demostració del moviment de la terra en el moviment de l’aigua que anomenem marees, i es va atrevir a defensar com a absoluta una teoria copernicana que només estava permesa com a hipòtesi. Això va fer en un diàleg sobre el sistema de Ptolemeu i el sistema copernicà en què, sota l’aparença de posar tots dos sistemes en peus d’igualtat, clarament defensava el sistema encara prohibit. Pitjor va ser la cosa quan, cridat a declarar per la seva desobediència, va mantenir que era en realitat ptolemaic i que havia posat més èmfasi a defensar el sistema contrari per mostrar l’habilitat del polemista que defensa l’opinió contrària. Per la sospita d’insinceritat que va suscitar aquesta declaració, va ser obligat a declarar sota jurament que no era copernicà, la famosa abjuració de Galileu. I va ser castigat per aquesta sospita de desobediència, a ser reclòs la resta de la seva vida a la seva pròpia vila d’Arcetri, on va poder redactar les seves troballes juvenils inèdites, per les quals mereix el títol de pare de la ciència experimental.

A la part final, el professor Sols va veure la causalitat del cas en què Galileu havia trobat una demostració del moviment terraqüi -les marees- per la qual no va poder obeir, i l’Església va poder cometre la topada de condemnar un home per un tema científic perquè rebia del món científic la falsedat d’aquesta prova, contràriament al que va passar un segle més tard, quan es va trobar la prova veritable -Bradley, 1728, aberració de la llum- i llavors va permetre i fins i tot va promoure la publicació de l’obra completa de Galileu.

També va assenyalar el professor Sols que l’error de l’Església va ser més gran del que se sol dir, i encara més gran del que recentment l’Església ha reconegut i demanat perdó, ja que no va permetre tractar del moviment de la terra com una hipòtesi física en el sentit que ara té la paraula, com una cosa real però encara no demostrada, sinó només en el feble sentit que aleshores tenia aquesta paraula: com una hipòtesi matemàtica per facilitar els càlculs. I la raó és que hi havia llavors matemàtica i filosofia-teologia, però la física encara no havia començat el seu camí en la posterior obra de Newton.

En compensació, el professor va assenyalar que no es va tractar d’un cas típic, com sovint es presenta, sinó cas únic, propi d’aquesta situació inicial, ja que en el cas de Miguel Servet es va tractar de l’Església calvinista i no per la seva teoria científica sinó per la seva teoria teològica; i en el molt lamentable cas de Giordano Bruno, no es tractava d’un científic -la seva afirmació dels molts mons és filosòfica i mantinguda abans pel cardenal Nicolás de Cusa-, sinó d’un panteista que negava la possibilitat de la mateixa ciència, ja que els astres no poden obeir lleis.

Comunicació Montalegre

Misteri de llum i de caritat

El mes d’octubre, com tots sabem molt bé, és el mes del Rosari, aquesta pregària tan bonica i tan recomanada no només per molts Papes sinó sobretot per la Verge Santíssima. És una pregària molt agradable a la Mare de Déu a qui acudim amb pietat i confiança filial. A més, com ens va recordar el Papa Sant Joan Pau II, és una oració Cristocèntrica, és a dir, que ens introdueix en els misteris del Fill de Déu fet home, ajudant-nos a reviure’ls i a contemplar-los, la qual cosa facilita el nostre desig i esforç a imitar-lo i identificar-nos amb Ell.

El cinquè misteri de Llum ens convida a considerar el moment de la institució de l’Eucaristia, del qual ja es va parlar a l’editorial del mes passat. Ara volia reflexionar breument a l’Eucaristia com a misteri de llum i sagrament de caritat.

Efectivament, l’Eucaristia ens introdueix al misteri de Déu encarnat i que es lliura per nosaltres. En deixar-nos aquest sagrament. Crist s’ha quedat ell mateix amb nosaltres, il·luminant tota la nostra vida terrenal i mostrant-nos amb claredat el camí cap a la vida eterna, ell mateix amb la seva passió, mort i resurrecció. Quan participem amb fe, pietat i devoció a la Santa Missa descobrim el valor immens que és tenir-lo amb nosaltres. S’il·lumina la nostra entesa i entenem que l’Eucaristia, que Ell, és el camí veritable de l’home a la terra, per això el cristià viu de l’Eucaristia.

És fàcil adonar-nos, doncs, que estem davant del misteri de l’Amor de Déu per nosaltres, davant del gran sagrament de la Caritat. Tot un Déu que ve a la nostra trobada, vessant la seva gràcia sobre nosaltres i la seva Església, que ens rescata i ens eleva a la vida sobrenatural. Deixem-nos amarar de l’Amor de Déu vivint la Santa Missa amb gran amor, respecte i fervor i així poder portar aquest amor als altres. Si resem bé el rosari ens serà més fàcil entrar en aquest misteri de llum i amor.

Mn. Xavier Argelich Casals

Cinc joves donen testimoni de com “viure en cristià” a la Universitat

Crònica i fotos, transmeses per Daniel Arasa

Cinc joves de diferents moviments i organitzacions catòliques van exposar els seus testimonis de vida cristiana a la universitat durant un acte celebrat el 21 de setembre de 2023 a la Sala d’Actes de l’Església de Santa Maria de Montalegre. Amb aquests testimonis s’iniciava un cicle de conferències i taules rodones del nou curs, activitats que es desenvolupen mensualment.

A la presentació, el president de la Plataforma per la Família, Daniel Arasa, va fer referència que, encara en el marc d’una societat secularitzada, i més entre els joves i en ambients universitaris, no deixa d’haver-hi els que donen testimoni de vida cristiana anant a contracorrent. Va explicar que l’acte no pretenia ser endogàmic de membres d’una sola organització, sinó donar mostra de l’activitat de joves de diversos moviments, ja que tothom té la mateixa fe i la mateixa doctrina, i tothom vol viure en cristià i apropar Déu a els altres, encara que cada organització tingui el seu propi carisma, el seu propi accent a l’actuar.

Els cinc ponents eren de diverses universitats de Barcelona, tant públiques com privades. Van ser: Alejandro Salvador (21 anys, estudiant de Dret i Filologia, va assistir a la recent JMJ de Lisboa viatjant a peu, col·labora amb la parròquia de Santa Agnès). Josefina Echevarría (21 anys, estudia Filosofia i Filologia, és de Schola Cordis Iesu). Anton Aluja (27 anys, numerari de l’Opus Dei, va acabar Arquitectura, màster a Hèlsinki, treballa a la seva tesi i és professor). David Medina (19 anys, estudia Humanitats, àrbitre de futbol, canta al cor de Hakuna). Javier Companys (21 anys, estudia Dret, supernumerari de l’Opus Dei i col·labora amb Efetá, amb la parròquia i amb CinemaNet).

Tots cinc van recordar unànimement que el canvi de les persones ho fa Déu, i per això és molt important la pregària, alhora que van destacar la importància de l’alegria per ser testimonis de Crist, així com la necessitat de l’amistat per fer apostolat amb els altres. “Cerca la relació un a un”, va dir Alejandro Salvador, que va explicar que moltes vegades el millor per fer apostolat amb els companys “és fer-ho amb una cervesa”.

Josefina Echevarría va destacar l’alegria interior que es té en intentar viure en cristià, i va explicar la sorpresa entre els seus companys quan en algunes ocasions ha interromput sortides o prendre alguna cosa en un bar per dir que se n’anava a missa. Alguns ni tan sols sabien què era la missa ni n’havien sentit a parlar.

“Sortir de l’armari” va ser una frase d’Anton Aluja, que va fer una referència especial a la importància de la coherència en mostrar-se cristians. Va recordar l’apostolat de la confessió i va explicar com s’havia produït la conversió d’un musulmà que havia tractat, sense haver-ne parlat, perquè havia vist com es volien els cristians.

“S’han rigut de mi en ocasions per mostrar-me cristià, però ho accepto molt bé”, va dir David Medina, que també va citar la importància de la pregària, que va denominar “evangelització passiva”. Va explicar experiències apostòliques insòlites com “colar” a joves absolutament allunyats de tota referència religiosa i fins i tot “drogates” en un acte de música cristiana.

Javier Companys va detallar com toca viure a contracorrent entre els seus companys tot i estar en una universitat catòlica, i va expressar la importància de portar-ho tot amb naturalitat, amb somriure a la cara, actuant de forma oberta sense ser extravagant. Va comentar que es pot arribar als altres amb el tracte personal, perquè, en l’aspecte religiós, “la majoria de persones no són malvades, sinó ignorants”.

 

Comunicació Montalegre

Activitats de la celebració del 95è aniversari de l’Obra

El dilluns dia 2 d’octubre del 2023 celebrem a l’Església de Santa Maria de Montalegre el 95è aniversari de l’Opus Dei amb dues activitats informatives sobre l’Obra. A les 19h es va celebrar la santa missa.

A cinc anys vista de complir-se el centenari de l’Obra i el desig del Sant Pare Francesc que reforcem el carisma i l’esperit de l’Opus Dei, preparem per una banda la xerrada sobre Què és ser Cooperador de l’Opus Dei, i de l’altra Les consideracions meditades del Carisma i l’Esperit de l’Obra.

Ser cooperador de l’Opus Dei

La xerrada es va fer a la sala d’actes. La que subscriu recolzant-se en els continguts del lloc web oficial de l’Obra, opusdei.org, i en el llibre Historia del Opus Dei, de l’editorial Rialp, recentment publicat, els autors del qual són José Luis González Gullón i John F. Coverdale va explicar mitjançant una presentació digital que els Cooperadors de l’Obra són un tresor, són missatgers dels ensenyaments de Sant Josepmaria i que gràcies a la seva pregària, treball voluntari i aportacions econòmiques fan possible que es desenvolupin al món més de 300 entitats socials , sanitàries, educatives des de col·legis a universitats, i de culte. Va considerar citar la definició que, com a tal, enquadra tots els cooperadors i cooperadores del món, on està estès l’Opus Dei:

Els cooperadors són persones de totes les races, cultures i religions; catòlics i no catòlics, cristians o no, i també no creients, que amb els fidels de la Prelatura i altres ciutadans promouen nombroses iniciatives de caràcter formatiu i social.

Els cooperadors catòlics també aprecien el sentit espiritual i apostòlic d’aquestes activitats, al servei de Déu, de l’Església i de totes les ànimes. Entre ells, s’hi compten, no només fidels laics, sinó clergues de moltes diòcesis del món sencer i comunitats religioses, que col·laboren amb la seva pregària.

Es va referir, entre altres entitats, a Terral, Braval, Acció Social Montalegre, Fundació Raval Solidari, Fundació Planas i Casals, Fundació Montblanc, Harambee, Projecte Kamalini, Saxum, citant a més a més llocs de culte, col·legis i universitats.

Al final de la xerrada, la que subscriu va explicar que per ser cooperador s’ha de conèixer aquesta informació, demanar-li a un membre de l’Obra que l’inscrigui mitjançant una fitxa amb les dades personals, i una vegada valorada la proposta presentada al Vicari regional, aquest ho nomenarà com a Cooperador o Cooperadora.

 

Consideracions sobre el Carisma i l’Esperit de l’Opus Dei

 

Tot seguit, el rector de Montalegre, Mn. Xavier Argelich a la nau central, dret i al faristol de les pregàries, va exposar les consideracions següents:

El 2 d’octubre del 1928, un jove sacerdot, a Madrid fent uns dies d’exercicis espirituals, entre plàtica i plàtica, ordenant els papers que contenien les inspiracions rebudes en la seva pregària personal durant els anys anteriors, Josepmaria Escrivà va veure l’Opus Dei com una llum a la seva ment. No va ser fruit d’un raonament humà, com a conseqüència d’una tasca pastoral amb joves o altres persones, ni fruit d’una planificació d’un projecte, va veure l’Opus Dei projectat en el futur. El va rebre com una gràcia concreta, un do, com diríem avui un Carisma.

El Carisma sobresurt a les gràcies habituals que Déu concedeix, diferent de la gràcia santificant que atorguen els sagraments. És una gràcia especial per dur a terme una missió concreta: DONCS TOTS ESTEM CRIDATS A LA SANTEDAT.

L’Esperit de l’Opus Dei està fonamentat en la Filiació divina, som fills i filles de Déu. Les característiques es desenvolupen en el treball ordinari de cadascú, que sigui digne, en la vida quotidiana, molt semblant a la dels primers cristians, que la van iniciar amb el Baptisme. Sempre seculars, sempre laics ja que la secularitat és una nota significativa, no es tracta d’una ordre religiosa en què resa Ora et labora, cosa que també fem, però els membres de l’Opus Dei estem al mig del món, no en un convent o monestir. La llibertat és un element important de la vida quotidiana, cadascú és lliure de prendre les seves decisions i ser-ne responsable. I com a tots els cristians en Crist, unitat de vida, no només dins dels temples, sinó fora d’ells, a casa, en família, a la feina, a la malaltia, en tot moment, sota el mantell de la Verge Maria , aquí el de la Verge de Montalegre.

 

La Santa Missa

Van acudir un bon nombre de fidels, no només les persones que havien assistit a les activitats ja esmentades, sinó que s’hi van anar incorporant més persones ja que el 95è aniversari de l’Obra bé s’ho mereixia, a més de celebrar-se a l’Església Universal el dia dels Sants Àngels Custodis.

El rector en la seva homilia ens va dir que Hauríem de donar gràcies a Déu per aquest àngel custodi que cadascú de nosaltres tenim i que ens ajudi a mantenir aquesta alegria pròpia del cristià per saber-se fill i filla de Déu.

Així mateix, donar gràcies per fer veure sant Josepmaria l’Opus Dei, i que sapiguem portar el nostre camí de santedat cap a Déu que és el més bell que podem descobrir a la nostra vida.

Les veus masculines i la música de l’orgue romàntic de Montalegre interpretat per Josep Masabeu, van imprimir caràcter a la cerimònia. I com és habitual en aquestes celebracions, van col·laborar en la litúrgia de la Paraula Ángel Gómez Sala i la que subscriu.

 

Isabel Hernández Esteban

fotos de la cerimònia Gómez-Sala

Per una vida Eucarística

 

“Preguem perquè els catòlics posin al centre de la seva vida la celebració de l’Eucaristia, que transforma profundament les relacions humanes i obre la trobada amb Déu i amb els germans”. Així resava la intenció mensual del Papa Francesc per al mes de juliol passat i ho vam veure fet realitat durant la celebració de la Jornada Mundial de la Joventut a principis del mes d’agost, quan més d’un milió de joves es reuniren al costat del Papa per celebrar una vigília d’adoració eucarística i la celebració de la Santa Missa l’endemà al matí. En totes dues celebracions es van viure moments de gran intensitat i de veritable Adoració a Crist, realment present a l’Eucaristia.

Donem gràcies a Déu per tot això, però sobretot per haver instituït aquest gran sagrament del seu Amor per nosaltres. En efecte, Jesús, abans de la seva Passió i Mort, en celebrar amb els seus apòstols la Pasqua, “havent-los estimat els va estimar fins a l’extrem” i els va dir: “Amb ànsia he desitjat menjar aquesta Pasqua amb vosaltres abans de patir; dic que ja no la menjaré més fins que trobi el seu compliment al Regne de Déu” […] I va prendre pa, va donar gràcies, el va partir i els ho va donar dient: “Això és el meu cos que serà lliurat per vosaltres ; feu això en record meu”. De la mateixa manera, després de sopar, va prendre el calze, dient: “Aquest calze és la Nova Aliança a la meva sang, que serà vessada per vosaltres”. Coneixem bé aquest moment de la vida de Crist i recordar-ho ara ens pot ajudar a fomentar la devoció eucarística i desitjar viure de l’Eucaristia.

A més, com ensenya el Compendi del Catecisme de l’Església Catòlica, “Jesucrist és present a l’Eucaristia de manera única i incomparable. És present, en efecte, de manera veritable, real i substancial: amb el seu Cos i amb la seva Sang, amb la seva ànima i la seva divinitat. Crist, tot sencer, Déu i home, hi és present de manera sacramental, és a dir, sota les espècies eucarístiques del pa i del vi” (n. 282). Una gran veritat i realitat que és a les nostres mans, estimem la Santa Missa i procurem aprofundir en aquest Sagrament de l’Amor de Déu.

Mn. Xavier Argelich

Utilitzem cookies de Google Analytics per analitzar el comportament dels usuaris de la web i veure el contingut que més us interesa. Si continues navegant per la nostra web entenem que acceptes l'us d'aquestes cookies. Més informació de les cookies que fem servir a la nostra Política de cookies.

Configuració de Cookies

A sota pots triar el tipus de cookies que permets en aquest web. Les funcionals són necessàries per al funcionament del web. Les analítiques ens ajuden a oferir-te contingut més interessant segons els vostres interessos. Les de Social Media us ajuda a compartir el contingut que considereu interessant i veure vídeos de youtube.
Prem al botó "Guardar configuració de cookies" per aplicar selecció.

FuncionalsLa nostra web pot contenir cookies funcionales que son necesarias para el correcto funcionamiento de la web.

AnalítiquesUtilitzem cookies analítiques per a oferir més contingut del seu interés.

Xarxes SocialsPer a integrar dades de les nostres xarxes socials aquestes xarxes poden instal·lar cookies de tercers.

AltresAltres cookies de webs de terceres empreses com a Google Maps.