El Vicari de l'Opus Dei i l'Arquebisbe de Barcelona

A l’any 1965 es van iniciar les Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura, amb la finalitat continuada de donar formació en el marc de la doctrina catòlica i sempre sobre temes que fossin d’actualitat i d’interès pastoral. Així enguany s’ha desenvolupat l’edició 47 amb el tema central Matrimoni i Família per a una nova evangelització, els dies 24 i 25 de gener en Premià de Dalt (Barcelona).

Els temes a l’entorn del matrimoni i la família han tingut un caire teològic, antropològic, filosòfic i metafísic, doctrinal, humà i social, per tant entenem que molt complet.

En la presentació de l’Acte

El Vicari de l’Opus Dei, Dr. Antoni Pujals va donar la benvinguda i agraïments als tots els presents en especial al Cardenal President del Consell Pontifici Ennio Antonelli, al Cardenal Arquebisbe de Barcelona Lluís Martinez Sistach, a l’Arquebisbe de la Seu Enric Vives, a tot el clero (un 150 preveres) i també als laics allí presents. Va manifestar les preocupacions pastorals en relació amb una nova manera de fer l’evangelització: Hem de saber presentar als joves el matrimoni i la família de manera que el vegin com un ideal que omple totes les expectatives. El Cardenal Arquebisbe de Barcelona va referir les activitats que ja s’estan preparant per a aquesta nova evangelització en la diòcesi de Barcelona, a més va destacar com important (entre d’altres coses) el fet de que el Sant Pare Benet XVI hagi creat un nou Dicasteri, i que el proper sínode de bisbes al mes d’octubre hagi de ser sobre l’evangelització. Va dir: És urgent evangelitzar….el matrimoni i la família han de ser evangelitzats i han d’evangelitzar. També va fer referència a la Basílica de la Sagrada Família, dient que Antoni Gaudí va deixar un projecte únic de forma providencial…., i serà la icona de la Nova Evangelització.

El programa de la 47 Jornades

Cardenal Ennio Antonelli

Primer dia

La família cristiana, primer camí per a l’evangelització, per l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Ennio Antonelli, president del Consell Pontifici per a la Família

L’amor matrimonial i la dignitat humana: claus per a la comprensió de la paternitat responsable pel Dr. Joan Costa, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya

Aspectes positius i problemàtics de la perspectiva de gènere, pel Dr. Enric Vidal, professor de la Universitat Internacional de Catalunya

 

Segon dia

Perquè val la pena casar-se, pel Dr. Tomás Melendo, catedràtic de la Universitat de Màlaga 

Reconciliacions conjugals: experiències sobre mediació i teràpia familiar per Virgínia Olano, Delegació de Pastoral Familiar de l’Arquebisbat de Barcelona

Eines per a la felicitat en el matrimoni: l’orientació familiar, per Javier Vidal-Quadras, director del Fert i secretari general de la International Federation for Family Development

 

El que destaquem

El Cardenal Ennio Antonelli, en la seva llarga i interessant intervenció, va iniciar la seva conferencia destacant el canvi històric actual a tots els nivells (científic, teològic, econòmic, etc) i es va referir constantment a l’encíclica Familiaris Consortio del Beat Joan Pau II, així com discursos i catequesis del referit Sant Pare, i paraules i textos recents de Benet XVI. Va assenyalar com a molt important que “La finalitat del matrimoni no és únicament el bé dels cònjuges, dels fills i de la societat, sinó també una revelació en la història de Déu i del seu amor”. Va enumerar tot un seguit de temes candents que la família ha d’afrontar, i va estimular el creixement d’un fenomen nou i en expansió: les xarxes familiars, es tracta de grups de famílies que s’uneixen per tal de desenvolupar serveis, principalment educatius i assistencials”.

Mn. Joan Costa va proposar un tema molt important com hi és la paternitat (i maternitat) responsables, i va parlar de la sexualitat i de les relacions conjugals sense embuts: “La vida esponsal és quelcom que ha posat Déu en els esposos, no és un tema de gustos, no es poden posar condicions, cal posar-se de genolls, pregar, embolicar-nos en el pla de Déu, i escoltar-lo…. no es tracta de prendre una decisió sobre el nombre fills que s’han de tenir, es tracta d’escoltar Déu en la generositat….ja que la corporalitat és com la llum que ha deixat Déu per entendre què fem aquí”.  

La Sra. Olano va explicar el funcionament i els continguts de treball del Servei d’Acollida Matrimonial d’Orientació Familiar del Bisbat de Barcelona, informació molt útil per poder derivar a matrimonis per tal que trobin una solució als seus conflictes conjugals.

Dr. Albert Barceló i Dr. Tomás Melendo

Per últim vull destacar al Dr. Tomás Melendo el qual va utilitzar la seva experiència professional de professor universitari mesclada amb les seves vivències positives i engrescadores del seu matrimoni com a  fils conductors d’una ponència profunda : En el matrimoni és molt important l’amor però no puc estimar sense casar-me …. Amb el sí (acte suprem de llibertat) en el moment del casament l’amor es converteix en obligat, ens comprometem a estimar-nos, és una transformació real i ontològica, és autoconstruir … El matrimoni és una capacitació, és aglo que transforma, provoca una virtut que fa estimar una persona, només una, tota la vida … l’home com a home i la dona com a dona “.

Apunts

Tots els assistents al moment de la inscripció varen rebre una carpeta amb el guió de totes les conferencies. A més a  més, després dels àpats s’han desenvolupat animades tertúlies entre els assistents i d’igual manera en tots els torns de preguntes després de cada sessió.

L’equip organitzador ha estat el Centre Sacerdotal Roselló (Barcelona), amb el suport d’AFEC, Fundació Privada de Promoció Assistencial, i la pastoral de l’Església de Santa Maria de Montalegre.

Isabel Hernández Esteban

 

 

 

 

 

No hi ha comentaris.

Deixar un comentari

La seva adreça de correu no serà publicada.

Pot fer servir aquests tags HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que se faciliten y utilicen para contactar con nosotros utilizando este formulario o por vía telefónica, quedarán incorporados en un fichero de titularidad privada cuyo responsable es Església de Sta. Maria de Montalegre con domicilio en C/. Valdonzella nº 13.08001, Barcelona., con la única finalidad de recibir su colaboración. Si además utiliza el formulario de contacto, sus comentarios podrán ser publicados en esta misma web. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección antes indicada.