Categoria: Atenció primaria i domiciliaria

L’atenció a les famílies

La majoria de les famílies ateses per Acció Social Montalegre són visitades mensualment a casa seva per grup de voluntaris, normalment 2 o tres persones. Els porten…

Pobresa energètica

En el primer trimestre de l’any, Acció Social Montalegre va ajudar a 9 famílies a fer front a deutes d’aigua, llum o gas per un…