Author Archives: asm

About asm

Som Acció Social Montalegre (ASM) que neix i te la seu a l’Església de Santa Maria de Montalegre, recull una llarga tradició d’acció social. En el mateix lloc on antigament es trobava la Casa de la Caritat, ASM està oberta per aportar la seva ajuda a les persones del barri del Raval que la puguin necessitar.

Microcréditos

En enero hemos concedido un microcrédito a una familia, para pagar una deuda pendiente de varios meses de alquiler. El importe asciende a 550€, de…

Trasporte de muebles

A lo largo del primer semestre del año, se han hecho cuatro transportes de muebles  -camas, armarios, mesas, colchones…- a ocho familias  del Raval. Son donaciones de…