Horaris d’estiu 2019

Comença l’1 de juliol fins el 15 de setembre (ambdós inclosos)

Horari de Misses

MISSES mes de Juliol

Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*

Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*

(*en castellà)

MISSES mes d’Agost

Diumenges i festius: 11, 12* i 19*

Dilluns a dissabte: 10*, 12 i 19*

Durant el mes d’agost es suprimeix la missa de 18h

(*en castellà)

Recessos del mes d'agost

Homes: Dimarts 13 de 19,30 a 21,00

Dones: Diumenge 18 de 10,15 a 12,00h y Dimarts 20 de 10,30 a 12,00h

L’església

L’horari de l’església al mes d’agost de 2019: De dilluns a dissabte: de 9h a 13h i de 18h a 20h

Diumenges i festius: de 10h a 13h i de 18h a 20h

Despatx Parroquial

Al juliol igual que tot l’any, i a l’agost tancat.

Durant l’agost l’Acció Social Montalegre restarà tancat.