• 20 novembre, 2017
  • 19:30
  • Facultat de Filosofia UB calle Montalegre 6, Barcelona

PER QUÈ DÉU PERMET EL PATIMENT DELS JUSTOS?  L’ANTIC TESTAMENT  I LA SOLUCIÓ DEL NOU TESTAMENT

Dr. Josep-Ignasi Saranyana i Closa, membre del Pontifici Comitè de Ciències Històriques (Ciutat del Vaticà)

Flyer Déu i el sofriment