• 4 desembre, 2017
  • 19:30
  • Facultat de Filosofia UB calle Montalegre 6, Barcelona

EXPERIÈNCIA  DE VULNERABILITAT I IMATGES DE DÉU

Dr. Francesc Torralba i Roselló, catedràtic d’Ètica de la Universitat Ramon Llull

Flyer Déu i el sofriment